Przedszkole
 Wydarzenia
 Ogłoszenia
 Patron przedszkola
 Hymn przedszkola
 Rada Rodziców
 Rozkład dnia
 Przyjaciele przedszkola
 Historia przedszkola
 Terminarz uroczystości
 Harmonogram imprez
 Dzieci i ich prawa
 Rekrutacja do przedszkola
 Karta zgłoszenia
 Wyniki rekrutacji 2016
 
Grupy
ul. Mickiewicza
----------------
----------------
----------------
----------------
----------------
----------------
----------------
----------------
ul. Waszkiewicza
----------------
----------------
----------------
----------------
----------------
Klub Dziecięcy
----------------
----------------
Archiwum
----------------
----------------
----------------
 
eTwinning
 
Programy
Bez próchnicy
----------------
Akademia Aquafresh
----------------
Akademia Zdrowego Przedszkolaka
----------------
Kubusiowi Przyjaciele Natury
 
Projekty
EFS

 Nauczyciel 45+
 Mali odkrywcy
 
Logopeda
Drodzy Rodzice!

Rozwój mowy jest jedną z ważniejszych umiejętności, jaką zdobywa dziecko. Trwa on przez wiele lat i przebiega w indywidualnym rytmie. Dziecko, które idzie do pierwszej klasy powinno wymawiać wszystkie głoski prawidłowo, mieć bogate słownictwo dotyczące jego życia, otoczenia, umieć budować poprawne pod względem gramatycznym i logicznym zdania. Prawidłowa wymowa ma duże znaczenie dla powodzenia w nauce czytania i pisania. Bez względu na przyczynę wystąpienia zaburzeń mowy (wad wymowy), należy podjąć jak najwcześniej działania terapeutyczne.

Serdecznie zapraszamy do współpracy, ponieważ skuteczność i powodzenie terapii zależy w dużej mierze od Was Rodziców.

Terapią logopedyczną w Szkole zajmuje się – mgr Paulina Walorska. Zajęcia odbywają się od poniedziałku do czwartku od godz 8.00 do 13.00 w sali A-32 na III piętrze.

Zakres działań logopedy w szkole podstawowej

Z zajęć logopedycznych korzystają głównie dzieci z klas wychowania przedszkolnego, uczniowie klas I-IV oraz uczniowie mający zalecenia poradni psychologiczno-pedagogicznej. W wyniku przesiewowych badań logopedycznych oraz obserwacji logopedy i wychowawców, co roku we wrześniu uczniowie kwalifikowani są do zajęć logopedycznych. Opieką logopedyczną objęci są uczniowie z dyslalią: seplenieniem, rotacyzmem, lambdacyzmem, gammacyzmem, kappacyzmem oraz mową bezdźwięczną, jąkaniem, niedosłuchem, środowiskowym ograniczeniem mowy.

W naszej szkole logopeda:
 • przeprowadza przesiewowe badania logopedyczne na terenie placówki,
 • prowadzi terapię indywidualną i grupową w formie otwartych zajęć logopedycznych,
 • prowadzi indywidualne konsultacje z wychowawcami, z rodzicami, udziela porad,
 • prowadzi zajęcia z grupą - tzw. "Gimnastyka buzi i języka" i "Utrwalanie głosek trudnych [sz, ż, cz, dż], [s, z, c, dz], [r],
 • Przygotowuje pomoce logopedyczne.
Ponadto:
 • w czasie zajęć wykorzystywane są pomoce dydaktyczne oraz programy multimedialne wspomagające terapię logopedyczną. Programy, które uatrakcyjniają i uprzyjemniają terapię, a przede wszystkim zwiększają motywację dzieci do ćwiczeń,
 • prowadzone są ćwiczenia słuchu,
 • wzbogacany jest zasób słownictwa biernego i czynnego dziecka,
 • kształtowana jest i doskonalona umiejętność wypowiadania się.
Zajęcia logopedyczne w szkole podstawowej
 1. Ćwiczymy prawidłowe oddychanie. Pamiętamy o tym, że w czasie spoczynku oddychamy nosem. Dzięki tym ćwiczeniom wzmacniamy mięśnie oddechowe i usprawniamy podniebienie miękkie. Dzieci bardzo lubią ćwiczenia oddechowe i zabawy ze słomkami.
 2. Przed lustrem ćwiczymy nasze buzie i języki .
 3. Dzieci ćwiczą analizę i syntezę wyrazową, rozwijają swoją spostrzegawczość oraz zręczność.
Szkoła Podstawowa
 Wydarzenia
 Ogłoszenia
 Dyplomy i podziękowania
 Kalendarium roku szk.
 Kalendarz roku szkolnego
 Harmonogram imprez
 Rekrutacja do szkoły
 Rada Rodziców
 Patron szkoły
 Hymn szkoły
 Uczeń roku
 Przyjaciel szkoły
 Godziny zajęć
 Konsultacje nauczycieli
 Historia szkoły
 Wykaz podręczników
 Obiady
 Plan lekcji

szkolny Teleekspress
----------------
M jak Makusy
----------------
Tablica ogłoszeń
----------------
Skrzynka zaufania
----------------
Logopeda
 
Biblioteczka
 Interesującej Prozy
 
Projekty
EFS

 Równy start
 Matematyka bez Granic
 Równym być
 Cieszyć się Polską
 
Programy w szkole
Etyka smyka
----------------
Szkoła promująca zdrowie
----------------
eTwinning
----------------
SKO
----------------
Blogi SKO
----------------
Owoce w szkole
----------------
Szklanka mleka
 
Polecamy
 

Copyright © ZE Skwierzyna 2012-2016
Odwiedziło nas 1398935 gości.

Zespół Edukacyjny w Skwierzynie
Polityka prywatności

Oparte na: PHP-Fusion v 6.01.18
wkudlin