Przedszkole
 Wydarzenia
 Ogłoszenia
 Patron przedszkola
 Hymn przedszkola
 Rada Rodziców
 Rozkład dnia
 Przyjaciele przedszkola
 Historia przedszkola
 Terminarz uroczystości
 Harmonogram imprez
 Dzieci i ich prawa
 Rekrutacja do przedszkola
 Karta zgłoszenia
 Wyniki rekrutacji 2016
 
Grupy
ul. Mickiewicza
----------------
----------------
----------------
----------------
----------------
----------------
----------------
----------------
ul. Waszkiewicza
----------------
----------------
----------------
----------------
----------------
Klub Dziecięcy
----------------
----------------
Archiwum
----------------
----------------
----------------
 
eTwinning
 
Programy
Bez próchnicy
----------------
Akademia Aquafresh
----------------
Akademia Zdrowego Przedszkolaka
----------------
Kubusiowi Przyjaciele Natury
 
Projekty
EFS

 Nauczyciel 45+
 Mali odkrywcy
 
Mali odkrywcy
Wraz z początkiem roku 2011 w Zespole Edukacyjnym Przedszkolu Integracyjnym "Gromadka Misia Uszatka" rozpoczęto realizację 2 projektów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach - Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich.

Projekty Mały odkrywca w "Gromadce Misia Uszatka" oraz Mali odkrywcy w "Gromadce Misia Uszatka" adresowane są do dzieci 3-4 letnich i 5-6 letnich, rodziców i nauczycielek.

Główne założenia projektów:
  • podniesienie poziomu wiadomości i umiejętności przedszkolaków poprzez aktywny udział w zajęciach edukacyjnych,
  • wzbogacenie warsztatu pracy nauczycieli w zakresie nowatorskich metod nauczania,
  • zwiększenie wiedzy rodziców w zakresie rozwoju psychofizycznego ich dzieci oraz pokazanie metod wsparcia w tym rozwoju.
Koszt ich realizacji: 48 701,00 zł i 47 287,00 zł

Projekty realizowane były od 01.01.2011r. do 30.06.2011r.
Szkoła Podstawowa
 Wydarzenia
 Ogłoszenia
 Dyplomy i podziękowania
 Kalendarium roku szk.
 Kalendarz roku szkolnego
 Harmonogram imprez
 Rekrutacja do szkoły
 Rada Rodziców
 Patron szkoły
 Hymn szkoły
 Uczeń roku
 Przyjaciel szkoły
 Godziny zajęć
 Konsultacje nauczycieli
 Historia szkoły
 Wykaz podręczników
 Obiady
 Plan lekcji

szkolny Teleekspress
----------------
M jak Makusy
----------------
Tablica ogłoszeń
----------------
Skrzynka zaufania
----------------
Logopeda
 
Biblioteczka
 Interesującej Prozy
 
Projekty
EFS

 Równy start
 Matematyka bez Granic
 Równym być
 Cieszyć się Polską
 
Programy w szkole
Etyka smyka
----------------
Szkoła promująca zdrowie
----------------
eTwinning
----------------
SKO
----------------
Blogi SKO
----------------
Owoce w szkole
----------------
Szklanka mleka
 
Polecamy
 

Copyright © ZE Skwierzyna 2012-2016
Odwiedziło nas 1398913 gości.

Zespół Edukacyjny w Skwierzynie
Polityka prywatności

Oparte na: PHP-Fusion v 6.01.18
wkudlin