Przedszkole
 Wydarzenia
 Ogłoszenia
 Patron przedszkola
 Hymn przedszkola
 Rada Rodziców
 Rozkład dnia
 Przyjaciele przedszkola
 Historia przedszkola
 Terminarz uroczystości
 Harmonogram imprez
 Dzieci i ich prawa
 Rekrutacja do przedszkola
 Karta zgłoszenia
 Wyniki rekrutacji 2016
 
Grupy
ul. Mickiewicza
----------------
----------------
----------------
----------------
----------------
----------------
----------------
----------------
ul. Waszkiewicza
----------------
----------------
----------------
----------------
----------------
Klub Dziecięcy
----------------
----------------
Archiwum
----------------
----------------
----------------
 
eTwinning
 
Programy
Bez próchnicy
----------------
Akademia Aquafresh
----------------
Akademia Zdrowego Przedszkolaka
----------------
Kubusiowi Przyjaciele Natury
 
Projekty
EFS

 Nauczyciel 45+
 Mali odkrywcy
 
Rekrutacja do szkoły
Dyrektor Zespołu Edukacyjnego w Skwierzynie informuje, że do klasy pierwszej na rok szkolny 2015/2016 zostały przyjęte wszystkie dzieci, których rodzice złożyli wniosek.
Dodano dnia: 08.04.2015r.

HARMONOGRAM REKRUTACJI UCZNIÓW
na rok szkolny 2015/2016
  • do 4 marca - udostępnienie w formie elektronicznej i papierowej formularzy zgłoszeniowych rodzicom (prawnym opiekunom)
  • do 31 marca - składanie przez rodziców (prawnych opiekunów) wypełnionych formularzy w sekretariacie szkoły
  • do 3 kwietnia - przeprowadzenie (w razie potrzeby) postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów spoza obwodu szkoły
  • do 8 kwietnia - wywieszenie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych do szkoły
  • do 14 kwietnia - składanie wniosków do komisji rekrutacyjnej o uzasadnienie odmowy przyjęcia dziecka do szkoły (uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica z wnioskiem)
  • do 24 kwietnia - składanie odwołań od rozstrzygnięć komisji rekrutacyjnej (odwołanie składa się w terminie 7 dni od otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do szkoły)
  • do 30 kwietnia - rozpatrzenie ewentualnych odwołań i podanie do wiadomości zmienionych list dzieci przyjętych (w razie potrzeby)
  • do 21 sierpnia - w przypadku wolnych miejsc, przeprowadzenie rekrutacji uzupełniającej (w razie potrzeby)
  • do 25 sierpnia - podanie do wiadomości ostatecznych list dzieci przyjętych (w razie potrzeby)
Uwaga!

W razie decyzji rodziców (prawnych opiekunów) o przeniesieniu dziecka do innej szkoły po ogłoszeniu list dzieci przyjętych, są oni zobowiązani bezzwłocznie powiadomić o tym szkołę!

Regulamin rekrutacji uczniów (wraz z wnioskami - dzieci z obwodu: załącznik nr 1; dzieci spoza obwodu: załącznik nr 2) dostępny jest w zakładce "Statut" - załącznik nr 18 - link bezpośredni.

Wnioski dostępne są również w sekretariacie szkoły.
Szkoła Podstawowa
 Wydarzenia
 Ogłoszenia
 Dyplomy i podziękowania
 Kalendarium roku szk.
 Kalendarz roku szkolnego
 Harmonogram imprez
 Rekrutacja do szkoły
 Rada Rodziców
 Patron szkoły
 Hymn szkoły
 Uczeń roku
 Przyjaciel szkoły
 Godziny zajęć
 Konsultacje nauczycieli
 Historia szkoły
 Wykaz podręczników
 Obiady
 Plan lekcji

szkolny Teleekspress
----------------
M jak Makusy
----------------
Tablica ogłoszeń
----------------
Skrzynka zaufania
----------------
Logopeda
 
Biblioteczka
 Interesującej Prozy
 
Projekty
EFS

 Równy start
 Matematyka bez Granic
 Równym być
 Cieszyć się Polską
 
Programy w szkole
Etyka smyka
----------------
Szkoła promująca zdrowie
----------------
eTwinning
----------------
SKO
----------------
Blogi SKO
----------------
Owoce w szkole
----------------
Szklanka mleka
 
Polecamy
 

Copyright © ZE Skwierzyna 2012-2016
Odwiedziło nas 1398916 gości.

Zespół Edukacyjny w Skwierzynie
Polityka prywatności

Oparte na: PHP-Fusion v 6.01.18
wkudlin