Przedszkole
 Wydarzenia
 Ogłoszenia
 Patron przedszkola
 Hymn przedszkola
 Rada Rodziców
 Rozkład dnia
 Przyjaciele przedszkola
 Historia przedszkola
 Terminarz uroczystości
 Harmonogram imprez
 Dzieci i ich prawa
 Rekrutacja do przedszkola
 Karta zgłoszenia
 Wyniki rekrutacji 2016
 
Grupy
ul. Mickiewicza
----------------
----------------
----------------
----------------
----------------
----------------
----------------
----------------
ul. Waszkiewicza
----------------
----------------
----------------
----------------
----------------
Klub Dziecięcy
----------------
----------------
Archiwum
----------------
----------------
----------------
 
eTwinning
 
Programy
Bez próchnicy
----------------
Akademia Aquafresh
----------------
Akademia Zdrowego Przedszkolaka
----------------
Kubusiowi Przyjaciele Natury
 
Projekty
EFS

 Nauczyciel 45+
 Mali odkrywcy
 
Statut
Statut - stan na 15.09.2016r.

Ocenianie

Wewnątrzszkolny system oceniania - stan na 27.01.2017r.

Regulaminy

Regulamin biblioteki multimedialnej - stan na 14.10.2012r.
Regulamin przedszkola - stan na 18.11.2013r.
Regulamin przyznawania stypendium - stan na 18.02.2014r.
Regulamin rady rodziców szkoły - stan na 20.09.2007r.
Regulamin rekrutacji do przedszkola - stan na 18.02.2016r.
Regulamin rekrutacji uczniów - stan na 18.02.2014r.
Regulamin szkoły - stan na 15.09.2015r.
Regulamin świetlicy - stan na 13.03.2014r.

Inne dokumenty

Koncepcja pracy przedszkola - stan na 30.08.2013r.
Koncepcja pracy szkoły - stan na 12.09.2013r.
Organizacja i świadczenie pomocy psych.-pedagog. w szkole - stan na 12.09.2013r.
Program profilaktyki - stan na rok szkolny 2015/2016
Program wychowawczy - stan na rok szkolny 2015/2016
Strategia działań wychowawczych - stan na 28.08.2014r.
System pomocy psych.-pedagog. oraz wspierania wychowanków - stan na 18.11.2013r.


Procedury:
Procedura kontaktów rodziców z nauczycielami - stan na 20.09.2013r.
Procedura organizacji indywidualnego nauczania - stan na 12.09.2013r.
Procedura realizacji godzin z art. 42 KN - stan na 13.03.2014r.
Procedura uzyskiwania zwolnień z wychowania fizycznego - stan na 12.09.2013r.
Procedury obowiązujące w świetlicy szkolnej - stan na 12.09.2013r.
Procedury postępowania w sytuacjach trudnych - stan na 20.11.2013r.

Zajętość sal gimnastycznych - stan na 01.01.2014r.
Szkoła Podstawowa
 Wydarzenia
 Ogłoszenia
 Dyplomy i podziękowania
 Kalendarium roku szk.
 Kalendarz roku szkolnego
 Harmonogram imprez
 Rekrutacja do szkoły
 Rada Rodziców
 Patron szkoły
 Hymn szkoły
 Uczeń roku
 Przyjaciel szkoły
 Godziny zajęć
 Konsultacje nauczycieli
 Historia szkoły
 Wykaz podręczników
 Obiady
 Plan lekcji

szkolny Teleekspress
----------------
M jak Makusy
----------------
Tablica ogłoszeń
----------------
Skrzynka zaufania
----------------
Logopeda
 
Biblioteczka
 Interesującej Prozy
 
Projekty
EFS

 Równy start
 Matematyka bez Granic
 Równym być
 Cieszyć się Polską
 
Programy w szkole
Etyka smyka
----------------
Szkoła promująca zdrowie
----------------
eTwinning
----------------
SKO
----------------
Blogi SKO
----------------
Owoce w szkole
----------------
Szklanka mleka
 
Polecamy
 

Copyright © ZE Skwierzyna 2012-2016
Odwiedziło nas 1399209 gości.

Zespół Edukacyjny w Skwierzynie
Polityka prywatności

Oparte na: PHP-Fusion v 6.01.18
wkudlin