Przedszkole
 Wydarzenia
 Ogłoszenia
 Patron przedszkola
 Hymn przedszkola
 Rada Rodziców
 Rozkład dnia
 Przyjaciele przedszkola
 Historia przedszkola
 Terminarz uroczystości
 Harmonogram imprez
 Dzieci i ich prawa
 Rekrutacja do przedszkola
 Karta zgłoszenia
 Wyniki rekrutacji 2016
 
Grupy
ul. Mickiewicza
----------------
----------------
----------------
----------------
----------------
----------------
----------------
----------------
ul. Waszkiewicza
----------------
----------------
----------------
----------------
----------------
Klub Dziecięcy
----------------
----------------
Archiwum
----------------
----------------
----------------
 
eTwinning
 
Programy
Bez próchnicy
----------------
Akademia Aquafresh
----------------
Akademia Zdrowego Przedszkolaka
----------------
Kubusiowi Przyjaciele Natury
 
Projekty
EFS

 Nauczyciel 45+
 Mali odkrywcy
 
Historia szkoły
Historia naszej szkoły sięga swoimi korzeniami roku szkolnego 1948/49. Wówczas to utworzono Państwową Szkołę Stopnia Podstawowego i Licealnego w Skwierzynie w nowo wyremontowanym budynku przy ul. Mickiewicza 1. Jej pierwszym dyrektorem został Aleksander Pelczar, a pierwszymi nauczycielami: Teofania Homonowa, Władysław Jodko, Jan Nowak, Józefa Mickiewiczowa i Janina Wyczesanowa. W pierwszym roku uczyło się w szkole 244 uczniów, lecz ich liczba z każdym rokiem wzrastała.

Dzieci i młodzież w tym okresie poznawała najbliższe okolice i piękno Ziemi Lubuskiej. Na terenie szkoły zaczęły swą działalność koła ZMP, ZHP, Samorząd Uczniowski, PCK i SKO.

W roku szkolnym 1963/64 młodzież samodzielnie wyremontowała budynek tzw. "baszty" z przeznaczeniem na szatnie i wybudowała boisko szkolne.

W roku 1965 nastąpił podział szkół na Liceum Ogólnokształcące i Szkołę Podstawową nr 80. Szkoła Podstawowa otrzymała 7 izb lekcyjnych, pokój nauczycielski i kancelarię. Wszystko to jednak stanowiło wspólną własność z Liceum Ogólnokształcącym. Kierownikiem szkoły podstawowej został długoletni z-ca dyrektora obydwu stopni szkoły - p. Jan Nowak. W pierwszym samodzielnym roku szkolnym, zatrudnionych było 10 nauczycieli na pełnych etatach oraz 6 nauczycieli z LO uzupełniających nauczanie: biologii, kultury fizycznej, chemii, języka rosyjskiego i śpiewu.

W roku szkolnym 1965/66 szkoła pracowała po raz pierwszy wg programu 8 - klasowej szkoły podstawowej. Posiadała już wówczas 10 oddziałów, w których uczyło się 369 uczniów. Prace dydaktyczno-wychowawcze uzupełniano w organizacjach: ZHP, PCK, SKO, Samorządzie Uczniowskim, oraz w kołach zainteresowań: historycznym, technicznym, dramatycznym, sportowym, młodych muzyków i chórze. Nowością było zorganizowanie w roku 1966/67 klasy II specjalnej, a w roku 1972/73 zapoczątkowano wspaniałą tradycję - uroczyste ślubowanie pierwszoklasistów.

Kolejna ważna data to rok 1974/75, kiedy to nasza szkoła została przemianowana na Zbiorczą Szkołę Gminną. Podjęto na nowo współpracę z okolicznymi Państwowymi Gospodarstwami Rolnymi. Pieniądze uzyskane na wykopkach ziemniaków przeznaczono na wycieczki.

25 kwietnia 1978 roku był dniem najważniejszym w życiu naszej szkoły. Uczniowie, nauczyciele, rodzice i licznie przybyli goście reprezentujący władze wojewódzkie i miejsko - gminne, zakłady opiekuńcze i Komitet Rodzicielski wzięli udział w uroczystości wręczenia szkole sztandaru. Jego przekazania na ręce pani dyrektor Zofii Zawłockiej dokonał dyrektor Gorzowskich Zakładów Ceramiki Budowlanej - Henryk Cholochowicz.

W tym roku rozpoczęto budowę nowego gmachu naszej szkoły. Niestety na jej odbiór przyszło nam jeszcze długo czekać. Nie było to jednak łatwe, gdyż warunki w dotychczasowym budynku były bardzo trudne. Nauka odbywała się na dwie zmiany, a pierwsze klasy umieszczono w ciasnych izdebkach byłego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Interwencje nauczycieli i rodziców nie przynosiły pożądanych efektów. Życie szkoły musiało jednak toczyć się dalej. 1 stycznia 1985 r. nasza szkoła zmieniła nazwę ze Zbiorczej Szkoły Gminnej na Szkołę Podstawową nr 2.

Sierpień 1986 r. to czas wytężonej pracy nauczycieli i rodziców, którzy we wszystkie soboty organizowali czyny społeczne, by nowy budynek szkoły otworzył swoje podboje. Cały rok szkolny 1986/87 to oprócz planowanych zajęć dydaktyczno-wychowawczych prace zagospodarowujące nowy gmach w gabloty organizacji działających na terenie naszej placówki, a przede wszystkim wyposażenie gabinetów w pomoce naukowe. W październiku 1988 zostały nawiązane serdeczne kontakty z przedstawicielami szkół noszących imię Kornela Makuszyńskiego, którego i my chcieliśmy mieć za swojego patrona. Ta chwila nadeszła 14 października 1989 roku. Tego dnia Szkoła Podstawowa Nr 2 w Skwierzynie otrzymała imię Kornela Makuszyńskiego. Podczas uroczystości, w której towarzyszyły nam władze wojewódzkie, delegacje skwierzyńskich zakładów pracy i szkół, szkoły i placówki im K. Makuszyńskiego oraz nauczyciele, rodzice i dzieci ,na ręce pani Zofii Zawłockiej wręczono nowy sztandar szkoły. Wszystkie pamiątki, twórczość uczniowską związaną z Patronem, kroniki wraz z wpisami naszych gości do księgi pamiątkowej można zobaczyć w Izbie Patrona.

Mottem naszej szkoły stały się słowa Makuszyńskiego:

"Mądrym być to wielka sztuka,
ale dobrym jeszcze większa".

Dziś rozpoczynają one wszystkie nasze szkolne uroczystości. W niedługim czasie wstąpiliśmy do Kręgu Przyjaźni szkół i placówek noszących imię Kornela Makuszyńskiego. Do dziś utrzymujemy serdeczne i przyjacielskie kontakty. W roku szkolnym 1995/96 po raz pierwszy odbyły się u nas obchody Dnia Patrona, które obecnie są już tradycją. Upływają nam na zabawach umysłowo - sportowych i pogłębianiu wiedzy o Patronie, szkole i mieście. Najbardziej uroczyste spotkanie przypadło na rok 1999, kiedy to połączyliśmy dziesiątą rocznicę nadania szkole imienia z obchodami Dni Patrona.

Rok 2000/01 to reforma szkolnictwa. Za jej przyczyną staliśmy się jedyną w mieście Szkołą Podstawową (już bez nr 2), o 6 - letnim toku nauki.

Od roku szkolnego 2002/03 utworzony został Zespół Edukacyjny, który tworzą: Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im. Kornela Makuszyńskiego oraz Przedszkole Integracyjne "Gromadka Misia Uszatka".

Obecnie posiadamy w szkole podstawowej 2 sale gimnastyczne, salę rekreacji ruchowej zakupioną w ramach programu MEN "Radosna szkoła", 2 świetlice, bibliotekę, 2 pracownie komputerowe, 2 pracownie multimedialne, ICM - czytelnię ze stałym dostępem do Internetu, gabinet pielęgniarki, gabinet logopedy, 2 gabinety pedagoga (w tym jeden wyposażony w sprzęt do terapii EEG Biofeedback), gabinet psychologa, 2 gabinety do zajęć rewalidacyjnych, stołówkę szkolną, 29 klasopracowni (w tym 15 z tablicą multimedialną) oraz Internet w całej szkole.
Szkoła Podstawowa
 Wydarzenia
 Ogłoszenia
 Dyplomy i podziękowania
 Kalendarium roku szk.
 Kalendarz roku szkolnego
 Harmonogram imprez
 Rekrutacja do szkoły
 Rada Rodziców
 Patron szkoły
 Hymn szkoły
 Uczeń roku
 Przyjaciel szkoły
 Godziny zajęć
 Konsultacje nauczycieli
 Historia szkoły
 Wykaz podręczników
 Obiady
 Plan lekcji

szkolny Teleekspress
----------------
M jak Makusy
----------------
Tablica ogłoszeń
----------------
Skrzynka zaufania
----------------
Logopeda
 
Biblioteczka
 Interesującej Prozy
 
Projekty
EFS

 Równy start
 Matematyka bez Granic
 Równym być
 Cieszyć się Polską
 
Programy w szkole
Etyka smyka
----------------
Szkoła promująca zdrowie
----------------
eTwinning
----------------
SKO
----------------
Blogi SKO
----------------
Owoce w szkole
----------------
Szklanka mleka
 
Polecamy
 

Copyright © ZE Skwierzyna 2012-2016
Odwiedziło nas 1399183 gości.

Zespół Edukacyjny w Skwierzynie
Polityka prywatności

Oparte na: PHP-Fusion v 6.01.18
wkudlin